Aktivitets Plan for 2021 // Horsens Fiskerihavns Forening

Lørdag d. 06.03.2021 kl. 10.00 … Generalforsamling / UDSAT

Sted: .. vides ikke med bestemthed, på nuværende tidspunkt pga. corona.

Lørdag d. 27.03.2021 kl. 12.00 … Standerhejsning /  med pølser og en kold fra kassen 

AFLYST

Lørdag eller en Søndag i April / MajFælles fisketur med M/S Skjold. Vi sejler ud fra Spodsbjerg, Langeland. Skipper Karsten kender alle de gode steder i Langelands bæltet, så der skulle være muligt at få en Torsk eller Fladfisk med hjem.

Tilmeldning senest d. 01.02.2021 – af hensyn til booking af M/C Skjold. Pris ved 12 personer … 350,- kr - Udsat pga Corona samt antal deltager.

Nærmere informationer omkring dato og endelig pris,  vil i finde på vores hjemmeside eller ved opslag på havnen og i  husene. Ring hvis du har spørgsmål -  Telef. 31183437 / Jette

Lørdag d. 24.04.2021 Kl. 10.00 … Oprydningsdag .

Såfremt du ikke kan møde op på denne dag, bedes du sørge for oprydning omkring dit eget område, ugen op til den overfornævnte dato.

Lørdag d.21.08.21 Kl. 12.00 Borgmesterdag med efterfølgende sommerfest.

Selvfølgelig vil der være Borgmestersild og hvis vi er heldig en røget makrel. Hvad vi senere finder på til Sommerfesten, er ikke helt fastlagt endnu, men vi finder på noget….  Mad fra Grillen til Borgmester dag // Sommerfesten,  kan købes for 50,- kr ... Dato flyttet til aug. pga Corona samt vejret ...

Lørdag d.07.08.2021 Kl. 10.00 … Rævejagt / måske bare morgenbord

Fælles morgen kaffe med rundstykker og en lille en til halsen, for min. Pris 20,- kr. Senere vil vi tænde grillen og spise vores medbragte mad, hvis vejret er til det …

HUSK at tilmelde din båd til Rævejagten senest d. 01.08.2021 – så vi ved hvor mange der ønsker at deltage.

Lørdag d. 28.08.2021 … Fællestur til Endelave / Aflyst pga flytning af Borgmesterdag.

Lørdag d. 30.10.2021 kl. 12.00Standerstrygning.// Pølser og en lille en til halsen …

Torsdag 04.11.2021 kl 19.00Banko spil // vind en and til Mortensaften.

Lørdag d. 04.12.2021 kl 12.00 …  Julefrokost * Sted: vides ikke d.d ……………

Vi havde virkelig held med vores Julefrokost her i 2019 og vil derfor gerne gøre det en gang til. Nærmere oplysninger samt pris,  vil i senere finde på Foreningens hjemmeside eller ved opslag på havnen.

Tilmeldning senest d. 28.11 .2021

Torsdag d. 31.12.2021 kl. 12.00 … Vi skyder det gamle år ud og siger velkommen til det nye.

 

Med venlig hilsen Festudvalget / Bestyrelse // Vi tager forbehold for disse aktiviteter pga Corona