Møder

Bestyrelsesmøde 23.03.19 - nr 01

Bestyrelsesmøde 09.04.19 - nr 02

Bestyrelsesmøde 11.05.19 - nr 03

Bestyrelsesmøde 12.06.19 - nr 04

Bestyrelsesmøde 27.06.19 - nr 05

Bestyrelsesmøde 07.08.19 - nr 06

Bestyrelsesmøde 12.08.19 - nr 07

Bestyrelsesmøde 20.08.19  - nr 08

Bestyrelsesmøde 08.10.19  - nr 09

Bestyrelsesmøde 23.11.19  - nr 10

Bestyrelsesmøde d. 12.12.19  kl 19.00 - AFLYST

2020

Bestyrelsesmøde d. 12.01.2020 - nr 01

Bestyrelses møde d. 29.01.2020 - nr 02   -  Karen har sedler med til medlemmer, som endnu ikke har betalt. De bliver sorteret efter adresse, og udlevere.

Forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Bjarne og Torben har været til møde med Havnefogeden og Horsens kommune, da Strandjægernes klubhus skal fjernes. Møde igen med Kommunen fredag, som kommer med et oplæg.

Strandjægerne vil gerne have, at det er deres hus, men vi kan til enhver tid låne det til vores arrangementer. Der vil være toilet, så vi evt. kan fjerne vores toiletvogn. Vi har behov for at få et skab eller lignende der til vores ting, hvis vores klubhus skal fjernes.

 Søspejderne skal måske også have del i huset.

Hvis der er økonomi i det fra vores side, bør kommunen gå ind i det, da de aldrig har ydet økonomisk støtte til os.

Bestyrelsen ser positivt på dette, og Bjarne arbejder videre med det.

Der skal holdes bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde 06.02.2020  - nr 03

Køb af skure: Pga forskellige opfattelse af hvem der kan købe hus i området, har formanden indkaldt til dette møde. Den almindelige opfattelse er at der kun kan være et hus pr. husstand, men da dette er ikke beskrevet nogen steder, vil formanden tagedet op under hans beretning.

Philisofbænken vil blive genetableret , når arbejdet er færdig.

Næste møde : 01,03,2020  kl 10.00