Møder

 

Bestyrelsesmøde d. 12.12.19  kl 19.00 - AFLYST

2020

Bestyrelsesmøde d. 12.01.2020 - nr 01

Bestyrelses møde d. 29.01.2020 - nr 02   -  Karen har sedler med til medlemmer, som endnu ikke har betalt. De bliver sorteret efter adresse, og udlevere.

Forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Bjarne og Torben har været til møde med Havnefogeden og Horsens kommune, da Strandjægernes klubhus skal fjernes. Møde igen med Kommunen fredag, som kommer med et oplæg.

Strandjægerne vil gerne have, at det er deres hus, men vi kan til enhver tid låne det til vores arrangementer. Der vil være toilet, så vi evt. kan fjerne vores toiletvogn. Vi har behov for at få et skab eller lignende der til vores ting, hvis vores klubhus skal fjernes.

 Søspejderne skal måske også have del i huset.

Hvis der er økonomi i det fra vores side, bør kommunen gå ind i det, da de aldrig har ydet økonomisk støtte til os.

Bestyrelsen ser positivt på dette, og Bjarne arbejder videre med det.

Der skal holdes bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde 06.02.2020  - nr 03

Køb af skure: Pga forskellige opfattelse af hvem der kan købe hus i området, har formanden indkaldt til dette møde. Den almindelige opfattelse er at der kun kan være et hus pr. husstand, men da dette er ikke beskrevet nogen steder, vil formanden tagedet op under hans beretning.

Philisofbænken vil blive genetableret , når arbejdet er færdig.

Næste møde : 01,03,2020  kl 10.00 

...................................................................................................................................................

Bestyrelses møde d. 18.04.2020

Dette er det først møde der er blevet afholdt, siden vi blev ramt af Coronavirusen, vi har godt kunne overholde det med de 10 personer som max, men ikke det med de 2 meter.Selvfølgelig har vi været i kontakt med hinanden via telefon .

Et af de store problemer vi har og har haft , var at Vores tidliger Kasser valgte at trække sig fra posten to dage efter Generalforsamlingen. Da vi ikke må samles mere end 10 personer og da ingen fra bestyrelsen ønsker at overtage denne post, har det ikke været muligt at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling,  for at få løst dette problem , derfor har bestyrelsen valgt en alternativ løsning som i vil finde under *vigtige informationer*.

Det har været en stille periode og det vil det forsat være forløbig frem til Aug. - derfor vil i finde en del aflysninger på aktivitets kalenderen og vore Face Book side.

Næste møde 30.05.2020

mvh Bestyrelsen