2020

 

Lige lidt nyt herfra .... Grundet Coronavirus, har bestyrelsen valgt ikke at mødes før efter Påske.

Så vores problem med manglende Kasser er desværre ikke løst, Karen valgte jo desværre at forlade posten efter Generalforsamlingen ,det har jo sat Foreningen i en mærkelig situation og så virus oveni har ikke gjort livet nemt, men vi får løst problemerne , bare i bære over med os ... 😳

mvh Bestyrelsen

===================================================

Horsens Fiskerihavns Forening
Bestyrelsesmøde d. 18.04.2020

Så har endelig kunne mødes i bestyrelsen, vi har jo været lukket ned som resten af Danmark.

Vi har jo været i en kedelig situtation med manglende Kasser, da Karen valgte at trække sig fra posten, lige efter vores Generalforsamling i Marts.
Grundet forbud mod at vi samles mere end 10 personer, har det ikke været muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsen har arbejdet med at løse problemet på bedste måde, da foreningen ikke kan være uden kasser gennem længer tid og ingen i bestyrelsen ønskede at overtage posten som kasser.

Så Bestyrelsen har 18. 04.2020 konstitueret sig med ny Kasser, så vi kan hermed informere jer om at Jette Storm fra ovenfor nævnte dato og frem til først kommende Gereralforsamling vil fungere som Foreningens Kasser.
Jette blev på Generalforsamlingen valgt som Revisor, denne post overgår nu til Revisor suppleant Heidi.

Vi håber at vores medlemmer, vil støtte op om denne anderledes beslutning, som er truffet udefra vores nuværende situtation omkring de mange forbud. 

Mvh Bestyrelsen.

Hvis du har yderliger spørgsmål til denne beslutning, så kontakt venligst vores Formand Bjarne på telef. 40 20 03 70

=======================================================================