Følg med i klubbens oplevelser

Lørdag den 04.03.2017 afholdte Horsens Fiskerihavns Forening gereralforsamling.

Formanden bød velkommen og beretningen godkendt. 

Bestyrelsen oplyste regnskabet og bestyrelsen fik nyt medlem. Torben blev valgt som suppleant, Tommy ønskede ikke genvalg.

Der blev drøftet de indkomne forslag og stemt om nye tiltag til vedtægterne.

Tak for god ro og orden!

 

Lørdag d. 05.03.2016 afholdte Horsens Fiskerihavns Forening Generalforsamling.

Der blev sagt velkommen fra formanden og vi holdte stilhed for vores mistede medlemmer igennem året der er gået siden sidst, samt formandens beretning.

Bestyrelsen oplyste regnskabet og medlemmerne i bestyrelsen blev valgt.

Tak for god ro og orden!